pisut pikemalt

  

  Kakulaane suvine kokkutulek

 

 

 Eelmisel aastal sai üldiselt paika, et võtame ette Väikese Emajõe jõgikonna, kus on mitu huvitavat veskikohta, ehk ka mõni tuuleveski vesiveskitele lisaks.

 

Oluline on paika saada ööbimiskoht, kus saaks teha pühapäeva hommikupoole aastakoosoleku.

Tollest tugipunktist sõltuvalt saame valida laupäeva oletame keskpäevaks kokkusaamiskoha ja pühapäeval põhimõttelise lõppkoha, mis ei pea olema sugugi viimane külastuskoht kõigile ühtviisi.
Eeltoodust tulenevalt teen järgmised ettepanekud:

 

1) õhtuprogramm, ööbimine ja koosolek koos ettekannetega Kakulaane turismitalus. Rääkisin telefonitsi perenaisega ja vaatasin Internetist materjale ning koht tundub meile sobiv olevat, sh hinnatase.
Greete hotell ja Sangaste loss on hinnatasemelt hoopis kõrgemast klassist ning neis kohtades on suvel lisaks meile kindlasti ka muud rahvast. Kakulaane oleks ainult meie seltskonnale ja seega igati sobiv.


2) Kui baaslaagriks jääb Kakulaane, siis alustame liikumist piki Väikest Emajõge allavoolu või teeme seda vastuvoolu. Väikesel Emajõel on praegu alles 6 veskikohta (veskihooneid 4), lisaks Arula ojal 3-4 veskikohta, sh Lutsu. Alguspunktiks võiks olla ühe variandi kohaselt Märdi veski. Seal on veskihoone ümber ehitatud, kuid õueala miljöö kenasti olemas. Saame seal teha saabumisjoogi/söögi (veskikoha omanik on Karl Treffner!). Ühtlasi saaksime seal sissejuhatuseks rääkida suveseminari asjus, nii nagu näiteks Viljandimaal üritust alustades. Sealt edasi saab külastada Kunstimäed, Restu veskikohta, Sangaste Mäeveskit ja HEJ (see on Indrek Kappi veski).


3) Pühapäeval võiksime liikuda majutuskohast allapoole, kuigi otseselt Väikesel Emajõel allpool veskikohti enam ei ole. Aga saame ikkagi Sangaste lossis ära käia ja mujalgi (näiteks Soontaga-Saeveski jahilossiga seotud veskikoht), unustamata külastada majutuskoha lähedal (ca 2-3 km eemal) olevat Sangaste villaveskit, millega on tegelenud endine keskkonnaminister Heiki Kranich.
Võiksime ürituse lõpetada Jõku jõel oleva Kalme veskis, kus praegu on külastus- ja toitlustuskoht ning kalakasvandus. Veskihoone on koos sisseseadega säilinud, kuid omanikud pole jõudnus sellega veel kugi palju tegeleda. Seal ei ole majutust. Rääkisin täna perenaisega ja nad on meie üritusest igati huvitatud ja on nõus näitamata-rääkima kõigest, mis veski ja veskikohaga seotud.

 

Sooja südamega talve haripunktil!

Arvo,

talv2012